Jak działa LivingLab

Living Lab jest adresowany do osób po 60-tym roku życia, które chcą inwestować w rozwój osobisty, szukają inspirujących zajęć, sposobów na pożyteczne spędzenie wolnego czasu, a zarazem chciałyby pomóc w zebraniu wiedzy o potrzebach i sposobach działania i myślenia osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem ich interakcji z nowoczesnymi technologiami. W ramach projektu osobom starszym udostępniana jest platforma senioralna, składająca się z dwóch zasadniczych części:

  1. portalu e-learningowego umożliwiającego uczestnictwo w internetowych kursach przystosowanych do potrzeb oraz umiejętności seniorów.

  2. części badawczej, wykorzystującej podejście crowdsourcingowe i umożliwiającej wykonywanie przez seniorów zadań służących do zebrania wiedzy naukowej i praktycznej.

Living Lab umożliwia badaczom, przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i samorządowym oraz organizacjom społecznym prowadzenie działań mających na celu aktywizację społeczną i technologiczną osób starszych, testowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dedykowanych osobom starszym oraz badanie wpływu procesów starzenia się na zdrowie, procesy poznawcze i funkcjonowanie społeczne ludzi.

Projekt ten jest wyjątkowy pod kilkoma względami, do których zaliczyć należy możliwość prowadzenia działań/badań:

  • z dużą grupą zaangażowanych seniorów,
  • rozciągniętych w czasie,
  • złożonej konstrukcji (np. wymagających wprowadzenia w postaci kursu e-learningowego),
  • wymagających zaangażowania instytucji i osób trzecich (np. członków rodziny),
  • w oparciu o technologie mobilne,
  • w naturalnym środowisku społeczno-decyzyjnym seniorów.

Seniorów zainteresowanych skorzystaniem z ofery LivingLab zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla seniorów.

Instytucje zainteresowane tematyką LivingLab zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat obszarów potencjalnej współpracy.