Zespół

LivingLab działa w ramach szerszego zespołu Informatyki Społecznej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych pod przewodnictwem dr hab. Adama Wierzbickiego. LivingLab jest rozwijany wspólnym wysiłkiem wielu osób, w szczególności poniższego grona naukowców.

Katarzyna Abramczuk

Doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Interesuje się matematycznym modelowaniem zjawisk społecznych, ewolucyjną teorią gier, mechanizmami wzajemności i zaufania oraz teorią podejmowania decyzji zarówno w jej wydaniu formalnym, jak i od strony psychologii poznawczej.

Bartłomiej Balcerzak

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Informatyki Społecznej w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Zajmuje się problematyką uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego. Jego zainteresowania naukowe obejmują modelowanie matematyczne jezyków naturalnych, zastosowanie modeli ewolucyjnych w badaniach społecznych oraz rozwój metod segmentacyjnych.

Katarzyna Gniadzik

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Informatyki Społecznej w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Interesuje się zastosowaniami teorii gier w opisie zjawisk społecznych, metodologią badań społecznych, ewaluacją jakości kształcenia oraz tematyką oszustw internetowych (tzw. scam).

Marta Juźwin

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Informatyki Społecznej w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Zajmuje się problematyką systemów reputacyjnych oraz gamifikacyjnych w zakresie motywowania użytkowników platform internetowych.

Wiesław Kopeć

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, badacz Informatyki Społecznej w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, zainteresowany tematyką społeczną w kontekście wykorzystania nowoczesnych technologii, w szczególności systemami wsparcia edukacji z zastosowaniem nowoczesnych partycypacyjnych metod projektowania oraz algorytmów w oparciu o profilowanie użytkowników i zautomatyzowane zarządzanie zdarzeniami (CEP – Complex Event Processing).

Grzegorz Kowalik

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Informatyki Społecznej w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Specjalizuje się w algorytmach i systemach rankingowych, modelach opartych o współzawodnictwo oraz symulacjach społecznych.

Radosław Nielek

Doktor informatyki, adiunkt w Katedrze Sieci Komputerowych Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Interesuje się formalnymi modelami zjawisk społecznych i symulacjami wieloagentowymi. Autor ponad 30 prac opublikowanych w czasopismach i w ramach międzynarodowych konferencji.

Adam Wierzbicki

Doktor habilitowany informatyki, profesor i prorektor Polsko-Japońskiej Akademi Technik Komputerowych. Ekspert w dziedzinie informatyki społecznej, autor licznych publikacji naukowych w tej dziedzinie. Zainteresowania badawcze koncentrują się aktualnie wokół problematyki wiarygodności, inteligencji zbiorowej i uczciwości w systemach rozproszonych.