Czym jest LivingLab

Według dokumentów strategicznych polskiego rządu, np. Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 już w 2011 roku, co piąty Polak i blisko co czwarty Europejczyk przekroczył 60 rok życia. Proces starzenia się społeczeństw Europy nasila się. Zgodnie z przewidywaniami demografów w 2050 roku niemal 28% populacji Unii Europejskiej będą stanowiły osoby po 65 roku życia.

Jakkolwiek osobliwie by to zatem nie zabrzmiało, seniorzy są naszą przyszłością. Jest sprawą najwyższej wagi, byśmy nauczyli się włączać tę grupę w różnego rodzaju działania, ułatwiać jej aktywne uczestnictwo we współczesnych społeczeństwach opartych w coraz większej mierze na nowoczesnych technologiach i wykorzystywać jej mocne strony ku pożytkowi ogółu. Zrealizowanie tych zadań wymaga rzetelnej wiedzy o procesach psycho-społecznych towarzyszących starzeniu się i o tym, jak możemy na nie odpowiadać w efektywny sposób.

Projekt Living Laboratory (LivingLab) prowadzony przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych (PJATK) wychodzi naprzeciw głównym wyzwaniom polityki senioralnej nakreślonym w dokumentach strategicznych polskiego rządu, Unii Europejskiej i WHO. W szczególności ma na celu wspieranie aktywnego starzenia się w zdrowiu, zapewnienie możliwości kontynuowania przez seniorów samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia oraz włączanie potencjału osób starszych w obszar aktywności obywatelskiej i społecznej.